I takt med ökad försäljning tycks mängden gods följa samma trend. För att hantera det ökade in- och utflödet av högkvalitativa men, prisvärda produkter har vi förstärkt personalstyrkan på lagret med Ida Adolfsson. Ida kommer förutom godshanteringen att sköta om lager och butik.

Vi välkomnar Ida till Öbergs och er att komma och hälsa på henne!