I den tryckande junivärmen var ett arbetsamt gäng på Kvällsvindsgatan och försåg vår parkering men ny klädsel. Det lutar på rätt ställe, det är rakt på rätt ställe och det är en fröjd att parkera på.

Välkommen att testa!